Upload ảnh online miễn phí - BlogIT.vn

cloud_upload

Lấy ảnh từ: Computer Url

Đóng dấu watermark: Yes No

Vị trí đóng dấu: {{position.text}}

Điều chỉnh kích thước: {{size.text}}

Chọn server: Imgur

photo {{p.name}} Đã thêm vào remove_circle_outline
doneerror_outline {{f.name}} {{f.success}} {{f.error}} Đang upload... linkCopy Link

{{errorMsg}}
add_a_photo Select Photos
cloud_upload Upload Photos
file_upload Transload
cancel Cancel

  check_circle Ảnh không được nặng quá 5mb và chỉ hỗ trợ jpg, png và gif.
  check_circle Nếu up ảnh động gif bạn phải bỏ chọn watermark.
  check_circle Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  check_circle Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  check_circle Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.
  check_circle Hiện tại hệ thống chỉ có server Imgur và đang phát triển thêm.

© BlogIT.vn 2015